TORBALAR - "doküman bölmeli"

Delinmelere ve yırtılmalara dayanıklı kalın ve şeffaf özel formüllü polietilenden üretilmişlerdir.

Örneklerin ilgili dökümanları ile birlikte güvenli yollanımı amacı ile  kullanılırlar.

Torba yüzeyi üzerine geniş bir yazım alanı ve bio-tehlike uyarı işaretleri basılıdır.

Sağlam kilit sistemi kesin sızdırmazlığı garanti eder.sağlar.

Torba bir diğerinden tam olarak bağımsız iki bölmeden oluşur.

Birinci bölmeye örnekler yerleştirilir. İkinci bölme ise örnekler ile  ilgili dökümanlar yerleştirilir.

Torba ağızı kapatıldığında ürün ile dökümanlar örneğin akma durumunda bile bir diğeri ile temas etmezler.


  

Hızlı Menü
Ürünler