TORBALAR - "otoklavlanabilen" - "yüzey baskılı"

Delinmelere ve yırtılmalara dayanıklı kalın ve şeffaf özel formüllü polipropilenden üretilmişlerdir.

Petri kutuları , tüpler , vialler , ve  benzeri kirli ve çevre açısından tehlikeli atıkların dış ortama atılmadan önce otoklav ile steril edilerek izole edilmelerinde  kullanılırlar.

Uygun ürünlerin saklanması ve taşınması için de alternatif oluştururlar.

Otoklavlama işlemindeki basınç değikliklerine dayanıklıdırlar.

Otoklavlama işleminde torba ağızı açık bırakılmalıdır.

Kenar dikişler çok dayanıklı olduğundan  ağır yük ve basınç altında dahi yırtılıp patlamazlar.

Torba yüzeyi üzerine geniş bir yazım alanı ve gerekli uyarı işaretleri basılıdır.


  

Hızlı Menü
Ürünler