BANTLAR - "etiketleme" - "rulo"

Yeni

Arkası özel yapışkanlı renkli kağıttan üretilirler.  Rutubete ve çeşitli çözücülere dayanıklıdırlar.

-80 C ile + 140 C arası sıcaklık aralığında kullanılabildikleri gibi otoklav sterilizasyonu ve gamma ışın sterilizasyon işlemlerine uygundurlar.

PTFE kaplı yüzeyler dahil temiz her yüzeye sıkıca yapışırlar. Çıkarıldıklarında ise yüzeyde kalıcı iz bırakmazlar.

Kurşun, tükenmez  ve asetatlı kalem, vs gibi hemen her kalem çeşidi ile yazılıma uygundurlar.

Yazılan yazı ve işaretler en uygunsuz laboratuvar koşullarında bile uzun süre okunaklı kalır.

Beyaz renkli veya uluslararası uyarı renk skalasına uygun  ( sarı bant kimyasal etkileşme uyarıları için, mavi bant sağlık uyarıları için, yeşil bant güvenlik uyarıları için, kırmızı bant yanıcı madde uyarıları için, turuncu bant bio-tehlike uyarıları için, beyaz bant genel uyarılar için kullanılır. ) 6 değişik renkli “gökkuşağı” paketi olarak teslim edilirler. 


  

Hızlı Menü
Ürünler