grt

İnsan güvenliği ve çevrenin korunması firmamızın öncelikli hedefleridir. Bu hedeflere ulaşmak için çevresel olarak daha sürdürülebilir ürünlerin dağıtımı üzerinde sürekli olarak çalışıyoruz. 
İnterlab kendini müşterileri ve çevre konusunda sorumlu ve adil davranışlar göstermeye adamıştır. Bu nedenle doğal kaynaklarımıza özenle yaklaşmak ve çevremizi korumak bizim doğal görevimizdir.  
Bununla beraber müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimize olan davranışımızı karakterize eden ortak sorumluluğa sahibiz ve bu sorumluluğu diğerleriyle paylaşıyoruz. Bu sorumluluk bilinci stratejik kararlarımızı yönlendirdiği kadar, aynı zamanda bir bütün olarak firmamızın imajını etkiliyor ve belirliyor. Bu prensipler doğrultusunda sektörümüz, ülkemiz ve rakiplerimiz için her anlamda iyi bir örnek oluşturmak en öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu sayede vazgeçmediğimiz kurumsal değerlerimiz ve kültürümüz, işimizin tanınmasını, saygı görmesini ve takdir edilmesini sağlamaktadır.   
Şirket çalışanlarımız geleceği şekillendirmeye katkıda bulunuyor, İnterlab değerleriyle uyumlu bir şekilde ortak itibar ve saygı kültürünü yaşatıyoruz. En uygun çalışanları işe alarak, onların gelişimlerini ve motivasyonlarını sağlayarak firmamızın hareket etme kabiliyetini güçlendirmek istiyoruz. Bunun yanında, firmamızın performans kültürünü iyileştirmek ve iş gücümüz içindeki çeşitliliği desteklemek istiyoruz.   

Hızlı Menü
Ürünler