İnterlab tarafından benimsenen İnsan Kaynakları Politikasını oluşturan başlıca bileşenler aşağıdadır:

  • Şirket hedeflerine uygun, görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesinde bulundurmak
  • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemek
  • Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemek
  • Çalışan performanslarını objektif parametrelerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmek ve teşvik etmek
  • Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmak
Hızlı Menü
Ürünler