01.12.2015
Cerilliant’dan Sertifikalı Referans Maddeleri ve Analiz Sertifikası Örnekleri

 

 

 

 

 

 

Cerilliant 30 yılı aşkın süredir kendini OEM ile özel ürün ve hizmetlerde olduğu gibi çeşitli test uygulamalarında kullanılmak üzere 3000’i aşkın katalog referans standardı ile Sertifikalı Referans Maddeleri (CRMs) sağlamaya adamıştır. Cerilliant cGMP, GLP ve ISO taleplerini bütünleştiren modern ve kuvvetli bir kalite sistemi sürdürmektedir. Kalite kimliği ISO Guide 34 ve ISO/IEC 17025 akreditasyonları, ISO 13485 ve ISO 9001 sertfikaları ve ISO 17511 ve ISO 15194 uygunluğu bulunmaktadır.

Cerilliant özel ve devlet laboratuvarları, hastaneler, araştırma enstitüleri, farmasötik firmaları için analitik ve medikal cihaz üretici firmaları ve CRO’lar gibi; adli ya da klinik toksikoloji analizleri, diagnostik testler, terepatik ilaç izleme, çevre analizleri, farmasötik araştırmalar ya da yeni test cihazlarının geliştirilmesi için çalıştıklarından çok yüksek kalitede referans madde talep eden birbirinden farklı sektörlerden müşterilere hizmet vermektedir.

Tek Bileşenli Çözelti Standardı

single_1

Sayfa 1

 

     1.Miat Tarihi/Yeniden Test  Etme Tarihi – Miat tarihleri kullanıma sunulan ürünlere gerçek zaman dayanım çalışmalarına göre oluşturulurlar. Miat tarihi ürünlerin toplam raf ömrünü tanımlamaktadır. Cerilliant belirtilen miat tarihinden 12 ay önce ürünlerin satışını durdurur.

     2.Çözelti Saflığı – Bozulma ya da kontaminasyon oluşumunun önlenmesini garanti etmek için üretim boyunca geniş proses kontrolleri uygulanır. Çözelti saflığının ampullenme sonrası analitik doğrulaması kesin teyit sağlamaktadır.

     3.Konsantrasyon & Tolerans – Gravimetrik preparatın konsantrasyonu 1.000 ± 0.006 mg/mL  olarak ifade edilmiştir. Madde tartım ve madde saflık faktörüne bağlı olarak gerçek konsantrasyonu (teorik değil) belirtmektedir.

     4.Tolerans Açıklaması – Tolerans değerinin geliştirilmesinde kullanılan standartların detaylarını temin eder. Güven aralığı, kapsama faktörü ve proses veya adımlar tolerans değerinde birleştirilir.

 

Konsantrasyonun toleransgenişletilmiş belirsizlik olarak ISO 17025 ve ISO Guide 34 doğrultusunda k=2 kapsama faktörü kullanılarak yaklaşık %95 güven aralığında ve üretim sistemlerinin istatistiksel analizleri ile hesaplanmıştır ve saflık faktörünün, madde yoğunluğunun ve kütlesinin tolerans ile birleştirilmiştir.

     5.Konsantrasyonun Analitik Doğrulaması & Ampulden Ampule Tutarlılık – Gravimetrik olarak hazırlanmış konsantrasyon, bağımsız olarak hazırlanmış kalibrasyon çözeltisi ile analitik olarak doğrulanır. Lotlar arası tutarlılık bir önceki lotun(mümkün ise) analizi ile sağlanır. Ampulden ampule tutarlılık ya da lot homojenliği lot içerisinden çekilen ampullerin analizleri ile sağlanır ve geri kazanımda tutarlılığını garanti eder. Değişkenlik yokluğu analiz için raporlanan sıkı %RSD ile sağlanır. Kabul edilebilirlik ölçütü analizin değişkenliği ile birleştirilir.

     6.İzlenebilirlik Açıklaması – İzlenebilirlik açıklaması, yılda iki kez üstün kalite hizmet veren bir firma tarafından kalibre edilen kalifiye teraziler ile NIST izlenebilir kütleler kullanılarak, gravimetrik olarak hazırlanmış izlenebilirliği SI birimlerine göre ifade eder.  Kalibrasyon doğrulaması haftalık olarak ve her bir kullanımda NIST izlenebilir kütlelerden istifade edilerek yapılır. Her bir terazide üstün kalite hizmet veren bir firma tarafından minimum bir kütle saptanması, terazi ve kurulum ortam koşullarının uygun olduğu USP toleranslarının %0.1 relatif hatadan fazla olmamasını garanti eder.

Cerilliant standartlarının üretimi, kullanılan tüm ekipmanların izlenebilirliğini sağlayan kalibrasyon kayıtları da dahil edilerek, detaylı grup kayıtları ile dökümanlandırılmıştır. Kalibrasyon doğrulamasındaki kütle kayıtları her bir grup kaydına dahil edilmiştir.

 

 

single_2

Sayfa 2

 

     7. Çözelti Standart Ayarı – Bağımsız olarak hazırlanmış kalibrasyon çözeltisinin ayarında kullanılan metodu ve kalibrasyon çözeltisinin nitelik verilerini gösterir.

     8.Temiz Materyal Tanımlama Özeti ve Saflık Faktörü Belirlemesi – Cerilliant Sertifikalı Çözelti Standartları su, çözücü ve inorganik içerik dahil olmak üzere; temiz malzemenin kromatografik saflık ve tortu içerik analizlerinin tanımlamaları ile başlar.

Bu yaklaşım sayesinde standardın uygunluğu ile kantitatif uygulamalarda kesinlik garanti altına alınmış olur.

Özet tablo uygulanan tüm analizlerin sonuçlarını ve hesaplanan Saflık Faktörünü gösterir. Bileşiğin kimyasal bilgileri ve lot numarası da izlenebilirliği tamamlamak için temin edilmiştir. 

     9.Kromatografik Saflık – Cerilliant kromatografik saflığı belirlemek için birden fazla teknikten faydalanır. Sonuçlar %0.5 sapma aralığında birbiriyle örtüşmelidir. Kullanılan birincil saflık metodu saflık faktörünü hesaplamak içindir. İkincil saflık metodundan ise sonucu tasdik etmek için faydalanılır.

Bu yaklaşım sayesinde safsızlıklar ve ilgili substratların uygun çözünürlüğü garanti altına alınır ve uygun olmayan saflığın belirlenmesinde karşılaşılabilecek analitik hataların sonucu etkilemesinden korunur.

     10.Kimlik – Cerilliant temiz madde kimliğini belirlemek için, genellikler NMR, LC/MS, GC/MS, FTIR metotlarından genellikle ikisini kullanır. Her sonuç bileşik yapısı ile tutarlı olmalıdır. Spektral data takip eden sayfada yer almaktadır.

Bu yaklaşım ISO 34 gereklilikleri ile bağıntılı olup sonuç üzerinde oluşabilecek analitik hatalarla uygunsuz bir tanımlamaya karşı koruma sağlar ve referans standardın izlenebilirliğini tamamlar.

     11.Saflık Faktörü -  Saflık faktörü (PF) çözelti standardını kesin bir konsantrasyonda hazırlarken gerekli olan analitin miktarını kromatografik saflık için ve kalan su, çözücü ve inorganik içeriği hesaplamada kullanılan kütle denge ölçümü denklemidir.

 

 
 

single_3Sayfa 3

 

     12. Spektral ve Fiziksel Veriler – Gerçekleştirilen temiz madde testinin detayları yürütme koşulları ve spektra ile birlikte sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

single 4

Sayfa 4

 

     13. Spektral ve Fiziksel Veriler (devamı) –Gerçekleştirilen temiz madde testinin detayları yürütme koşulları ve spektra ile birlikte sağlanmıştır.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

single_5

Sayfa 5

 

     14. Spektral ve Fiziksel Veriler (devamı) –Gerçekleştirilen temiz madde testinin detayları yürütme koşulları ve spektra ile birlikte sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etanol Çözeltisi Standardı

etanol 1

Sayfa 1

 

     1. Miat Tarihi – Miat tarihleri kullanıma sunulan ürünlere gerçek zaman dayanım çalışmalarına göre oluşturulurlar.

     2.Çözelti Saflığı – Bozulma ya da kontaminasyon oluşumunun önlenmesini garanti etmek için üretim boyunca geniş proses kontrolleri uygulanır. Çözelti saflığının ampullenme sonrası analitik doğrulaması kesin teyit sağlamaktadır.

     3.Sertifikalanmış Konsantrasyon – Gravimetrik olarak hazırlanan konsantrasyon “Gerçek Değer”dir ve hacim başına belirtilen ±mg/dL toleransta konsantrasyo koşullarında rapor edilmiştir. Materyal kütle ölçümlerine ve materyal saflık faktörüne bağlı olarak gerçek konsantrasyonu (teorik değil) ifade eder.

     4.Tolerans Açıklaması – Tolerans değerinin geliştirilmesinde kullanılan standartların detaylarını temin eder. Güven aralığı, kapsama faktörü ve proses veya adımlar tolerans değerinde birleştirilir.

Konsantrasyonun tolerans genişletilmiş belirsizlik olarak ISO 17025 ve ISO Guide 34 doğrultusunda k=2 kapsama faktörü kullanılarak %95 güven aralığında ve üretim sistemlerinin istatistiksel analizleri ile uygun etanol referans standardıyla hesaplanmıştır ve saflık faktörünün, madde yoğunluğunun ve kütlesinin tolerans ile birleştirilmiştir. Dispens edilme prosesi toleransın hesaplanmasında çok fazla etki etmemesi adına gereği kadar sıkı kontrol edilmiştir ve bu nedenle, dahil edilmeyen çözelti kararlılığı gerçek zamanlı kararlılık çalışmalarına göre belirlendiğinden harici bırakılmıştır.

Yüzde cinsinden belitrtildiğinde %95 güven aralığında(k=2) konsantrasyonun relatif standart tolerans %0.175’tir ve genişletilmiş relatif tolerans ise %0.35’tir.

     5.İzlenebilirlik Açıklaması /İzlenebilirliğin SI birimleriyle belirtilmesi – Bu standart çözeltisi ISO Guide 34 ve ISO/IEC 17025 standartlarıyla ve ISO tarafından belirlenen Sertifikalı Referans Materyal olarak hazırlanıp sertifikalandırılmıştır.

İzlenebilirlik kısmı temiz etanolün gravimetrik hazırlanışı, dispenslenmesi ve sertifikalandırılması da dahil olmak üzere prosesin tüm adımlarını ve SI birimlerine göre nasıl izlenebilir olduğunun detaylarını temin eder.

 

 

 

etanol 2

Sayfa 2

 

     6.Standart Çözeltinin Analitik Doğrulaması – NIST SRM ile Karşılaştırılması – Standart çözelti konsantrasyonu doğrulaması, onaylanmış bir Headspace GC/FID metodu kullanılarak bilinen tolerans ile uygun NIST SRM kıyaslaması ile analitik olarak yapılır. Kabul edilebilirlik =±2%’dir.

Analizlerde ayrıca bir kalibrasyon kontrolü kullanılır. Kontrol sertifikalandırılan temiz etanolün eşsiz bir lotundan yapılır. Kontrol NIST SRM niteliklidir.

Headspace GC/FID analitik metodunun relatif standart tolerans %1.675’tir ve analitik metodun da NIST SRM konsantrasyonunun da hata paylarını içerir.

     7.Ampulden Ampule Tutarlılık (Lot Homojenliği) – Lot içerisindeki homojenlik lot içerisinden çekilen numuneler üzerinde yapılan testler ile doğrulanır. Dispensleme sırasında katmanlı olarak rastgele numunelendirme planı dahilinde çok sayıda numune test edilir. Çok sayıdaki numuneni analizlerinin %RDS değeri lot homojenliğini gösterir.

Öncelikli lotun (2. satırda gösterilen) %RSD değeri analiz tarihindeki sistem uygunluğunu gösterir. Öncelikli lotun üçlü enjeksiyonları dizinin başında ve sonunda braketlenir.

     8.Temiz Materyal Analizi & Saflık Faktörü – Temiz etanolün tanımlaması için kromatografik saflığı ve kalan su analizlerini de içeren datayı sağlar.  Kalan su analizleri, etanolün hidroskopik doğal yapısı gereği önemli bir husustur.

Saflık faktörü (PF) çözelti standardını kesin bir konsantrasyonda hazırlarken gerekli olan analitin miktarını kromatografik saflık için ve kalan su, çözücü ve inorganik içeriği hesaplamada kullanılan kütle denge ölçümü denklemidir.

     9.Çözelti Standardı Tahlili – NIST SRM’e göre çözeltinin tahlilinde yapılan metodu gösterir. 

 

 

 

Çoklu Bileşenli İlaç Standardı

multiple 1

Sayfa 1

 

     1.Yeniden Test Etme Tarihi – Yeniden test etme tarihleri ürünün beklenen raf ömrünü devamlı olarak doğrulanmasını garanti etmek için belirlenir. Son kullanma tarihleri gerçek zamanlı dayanım çalışmaları doğrultusunda belirlenir. Yeniden test etme/ son kullanma tarihi ile ilgili ek bilgiye buradanulaşabilirsiniz.

     2.Düzenleyici – USDEA ve Health Canada tarafından denetlenen ya da muaf tutulan devletler şimdi ürünlerin analiz sertifikalarında (USDEA kontrollü substratları da dahil olmak üzere) birleştirildi. Diğer tüm ülkeler kendi düzenleyci kurumlarına danışmalıdır.

     3.Çözelti Saflığı – Bozulma ya da kontaminasyon oluşumunun önlenmesini garanti etmek için üretim boyunca geniş proses kontrolleri uygulanır. Çözelti saflığının ampullenme sonrası analitik doğrulaması kesin teyit sağlamaktadır.

     4.Konsantrasyon & Tolerans – Gravimetrik preparatın konsantrasyonu 1.000 ± 0.006 mg/mL  olarak ifade edilmiştir. Madde tartım ve madde saflık faktörüne bağlı olarak gerçek konsantrasyonu (teorik değil) belirtmektedir.

     5.Tolerans Açıklaması – Tolerans değerinin geliştirilmesinde kullanılan standartların detaylarını temin eder. Güven aralığı, kapsama faktörü ve proses veya adımlar tolerans değerinde birleştirilir.

Konsantrasyonun toleransı genişletilmiş belirsizlik olarak ISO 17025 ve ISO Guide 34 doğrultusunda k=2 kapsama faktörü kullanılarak yaklaşık %95 güven aralığında ve üretim sistemlerinin istatistiksel analizleri ile hesaplanmıştır ve saflık faktörünün, madde yoğunluğunun ve kütlesinin tolerans ile birleştirilmiştir.

     6.İzlenebilirlik Açıklaması – İzlenebilirlik açıklaması, yılda iki kez üstün kalite hizmet veren bir firma tarafından kalibre edilen kalifiye teraziler ile NIST izlenebilir kütleler kullanılarak, gravimetrik olarak hazırlanmış izlenebilirliği SI birimlerine göre ifade eder.  Kalibrasyon doğrulaması haftalık olarak ve her bir kullanımda NIST izlenebilir kütlelerden istifade edilerek yapılır. Her bir terazide üstün kalite hizmet veren bir firma tarafından minimum bir kütle saptanması, terazi ve kurulum ortam koşullarının uygun olduğu USP toleranslarının %0.1 relatif hatadan fazla olmamasını garanti eder. Konsantrasyon bağımsız olarak NIST’e göre kalibre edilmiş kütleler kullanılarak gravimetrik olarak hazırlanmış kalibrasyon eğrisine göre yapılır.

Cerilliant standartlarının üretimi, kullanılan tüm ekipmanların izlenebilirliğini sağlayan kalibrasyon kayıtları da dahil edilerek, detaylı grup kayıtları ile dökümanlandırılmıştır. Kalibrasyon doğrulamasındaki kütle kayıtları her bir grup kaydına dahil edilmiştir.

Ek olarak her bir temiz materyal birden çok analitik tekniğin kullanıldığı nitelendirmeler doğrultusunda tanımlanır. Spektral daha analiz sertifikasının devam eden sayfalarında yer almaktadır.

 

 

multiple 2

Sayfa 2

 

     7.Çözelti Standardı Tahlili –Tahlil için bağımsız olarak hazırlanan kalibrasyon çözeltisinde kullanılan metodu ve kalibrasyon çözeltisinin nitelik datasını gösterir.

     8.Konsantrasyonun Analitik Doğrulaması & Ampulden Ampule Tutarlılık – Gravimetrik olarak hazırlanmış konsantrasyon, bağımsız olarak hazırlanmış kalibrasyon çözeltisi ile analitik olarak doğrulanır. Lotlar arası tutarlılık bir önceki lotun(mümkün ise) analizi ile sağlanır. Ampulden ampule tutarlılık ya da lot homojenliği lot içerisinden çekilen ampullerin analizleri ile sağlanır ve geri kazanımda tutarlılığını garanti eder. Değişkenlik yokluğu analiz için raporlanan sıkı %RSD ile sağlanır. Kabul edilebilirlik ölçütü analizin değişkenliği ile birleştirilir.

     9.Çözelti Standardı Analizi – Çözelti standardı analizinin spektrası pik ile ayırt edilir. Bu çözelti standardı LC/MS ile analiz edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

multiple 3

Sayfa 3

 

     10.Temiz Materyal Tanımlama Özeti ve Saflık Faktörü Belirlemesi – Cerilliant Sertifikalı Çözelti Standartları su, çözücü ve inorganik içerik dahil olmak üzere; temiz malzemenin kromatografik saflık ve tortu içerik analizlerinin tanımlamaları ile başlar.

Bu yaklaşım sayesinde standardın uygunluğu ile kantitatif uygulamalarda kesinlik garanti altına alınmış olur.

Özet tablo uygulanan tüm analizlerin sonuçlarını ve hesaplanan Saflık Faktörünü gösterir. Spektra dahil olmak üzere tüm test datası analiz sertifikasının devam eden sayfalarında yer almaktadır. Ek olarak her bir temiz analitin tamamen izlenebilirliğini sağlamak için lot numarası da temin edilmektedir.

     11.Kimlik – Cerilliant temiz madde kimliğini belirlemek için, genellikler NMR, LC/MS, GC/MS, FTIR metotlarından genellikle ikisini kullanır. Her sonuç bileşik yapısı ile tutarlı olmalıdır. Spektral data takip eden sayfada yer almaktadır.

Bu yaklaşım ISO 34 gereklilikleri ile bağıntılı olup sonuç üzerinde oluşabilecek analitik hatalarla uygunsuz bir tanımlamaya karşı koruma sağlar ve referans standardın izlenebilirliğini tamamlar.

     12.Kromatografik Saflık – Cerilliant kromatografik saflığı belirlemek için birden fazla teknikten faydalanır. Sonuçlar %0.5 sapma aralığında birbiriyle örtüşmelidir. Gösterilen kromatografik saflık tablosunda kullanılan birincil metot saflık faktörü hesaplamalarıdır. İkincil bir saflık metodundan kontrol amaçlı faydalanılmış ancak çoklu bileşenli analiz sertifikasında bu verilere yer verilmemiştir.

Bu yaklaşım sayesinde safsızlıklar ve ilgili substratların uygun çözünürlüğü garanti altına alınır ve uygun olmayan saflığın belirlenmesinde karşılaşılabilecek analitik hataların sonucu etkilemesinden korunur.

     13.Tortu/Kalan Bileşen Analizi – Kromatografik saflık hikayenin tek kısmıdır. Tüm analitlerden kromatografik olmayan safsızlıkların tanımlanması için de faydalanılır. Analiz sertifikası standart çözeltide yer alan her bir analit için kalan çözücü, kalan su ve tortu inorganiklerinin analiz sonuçlarının detaylarını temin eder. Tortu/kalan bileşen analizi saflık faktörünün hesaplanmasında kritik öneme sahip olup kesin bir referans standardını garanti eder.

     14.Saflık Faktörü -  Saflık faktörü (PF) çözelti standardını kesin bir konsantrasyonda hazırlarken gerekli olan analitin miktarını kromatografik saflık için ve kalan su, çözücü ve inorganik içeriği hesaplamada kullanılan kütle denge ölçümü denklemidir.

 

 

multiple 4

Sayfa 4   

 

     15.Temiz Materyal Tanımlama Detayları – Her bir analit üzerinde gerçekleştirilen testlerde temiz materyalin çözelti içerisindeki detayları yürütme koşulları ve spektra ile birlikte temin edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

multiple 5

Sayfa 5

 

     16.Revizyon Tarihçesi – Her yeni lot 0 Revizyon ile başlar. Analiz sertifikasında herhangi bir güncelleme yapıldığında, revizyon numarası takip edecek şekilde değiştirilir. Revizyon tarihçesi tablosuna her bir revizyonun eklenmesinin sebebi sertifikanın son sayfasında yer almaktadır.

Revizyonun nedeni yeniden test etme/son kullanım tarihine bağlı olan güncellemeler, düzeltme ya da hatalar veya formatta yapılan değişiklikler olabilir.

Elektronik bildirimler için kayıt olan müşteriler satın alımını gerçekleştirdikleri ürünlerin analiz sertifikaları 12 aylık bir periyot içerisinde revize edilirse bilgilendirilirler.

Kaynak: http://www.sigmaaldrich.com

 

 

 

Hızlı Menü
Ürünler