17.07.2018
Hücre Kültürü Besiyeri -2

Sıklıkla kullanılan hücre kültürü besi ortamları;

 

 • Eagle’s Minimum Essential Medium (EMEM)
 • Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM)
 • RPMI-1640
 • Ham’s Nutrient Mixtures
 • Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM)

 

 

Eagle’s Minimum Essential Medium (EMEM)

 

 • Çok daha basit olan bir bazal ortamdan Harry Eagle tarafından formüle edilmiş ve çok sıklıkla kullanılmakta olan bir hücre kültürü besi ortamıdır.
 • Dengeli tuz çözeltisi, nonessential amino asitler ve sodyum piruvat içerir.
 • %5 CO2 ile kullanılabilmesi için düşük konsantrasyonda sodyum bikarbonat (1500 mg/L) içerir.
 • Basit bir hücre kültürü besi ortamı olduğu için genellikle takviyeler veya daha yüksek serum konsantrasyonları ile birçok memeli hücresi için kullanılır.

EMEM ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın

 

Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM)

 

 • EMEM’le kıyaslandığında iki kat daha yüksek konsantrasyonda amino asit ve dört kat yüksek konsantrasyonda vitamin ile ayrıca demir nitrat, sodyum piruvat ve bazı takviye amino asitleri  içerir.
 • Asıl formülasyonunda 1000 mg/L glikoz bulunmaktadır ve ilk olarak fare embriyo hücre kültüründe kullanılmıştır. Glikoz konsantrasyonunun 4500 mg/L olarak değiştirilmesiyle birçok farklı hücre için de kullanılabileceği gösterilmiştir.
 • DMEM herhangi bir protein veya büyüme faktörü içermeyen bazal bir hücre kültürü besi ortamıdır. Bu nedenle “tam” bir besi ortamı olarak adlandırmak için genel olarak %5-10 Fetal Bovin Serum (FBS) eklenmesi gerekmektedir.
 • DMEM 3.7 g/L sodyum bikarbonat tampon sistemini kullanarak gerekli pH’ın sağlanması için belli bir seviyede CO2’ye ihtiyaç duyar.
 • Toz formda olan DMEM besi ortamları sodyum bikarbonat içermez. Suda çözüldükten sonra 3.7 g/L konsantrasyonda sodyum bikarbonat eklenmelidir.
 • Birçok primer fare ve tavuk hücresi için, plak formasyonu ve kontakt inhibisyon çalışmaları gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir.

DMEM ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın

 

RPMI-1640

 

 • RPMI-1640, özellikle hematopoietik hücreler başta olmak üzere memeli hücreleri ile yapılan birçok uygulamada kullanılmakta olan bir hücre kültürü besi ortamıdır.
 • Bu besi ortamı New York, Buffalo’da bulunan Roswell Park Memorial Institute (RPMI)’de geliştirilmiş, adını buradan almıştır.
 • McCoy’s 5A besi ortamının modifikasyonu ile periferik lenfositlerin uzun dönem kültürü için geliştirilmiştir.
 • RPMI-1640 bikarbonat tampon sistemine sahiptir ve birçok memeli hücre kültürü besi ortamından farklı olarak pH’ı 8 olarak ayarlanmaktadır.
 • Hem süspansiyon ortamda ve hem de tek katman olarak büyüyen birçok farklı hücre için kullanılabilir.
 • Yeterli miktarda serum ile takviye edildiğinde taze insan lenfositleri, füzyon protokolleri ve hibrit hücrelerin büyümesi gibi çok farklı uygulamalarda kullanılabilmektedir.

RPMI-1640 ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın

 

Ham’s Nutrient Mixtures

 

 • Başlangıçta Chinese hamster ovary (CHO) hücrelerinin klonal büyümesi için geliştirilmiştir.
 • Orijinal formülasyonunda yapılan çok farklı değişikliklerle birçok farklı versiyonu ortaya çıkmıştır.
 • Karışımlar hücre tipine göre serumla veya serumsuz kullanım için formüle edilmiştir.
  • Ham’s F10: Kromozom analizi için insan diploid hücrelerinin ve beyaz kan hücrelerinin büyümesinde kullanılabilmektedir.
  • Ham’s F12: Primer rat hepatositleri ve rat prostat epitel hücrelerinin büyümesinde kullanılabilir. 25 mM HEPES takviyesi ile daha uygun bir tampon sistemi sağlanabilir.
  • Ham’s F12 Coon’s modifikasyonu: F12’ye göre iki kat daha fazla amino asit ve piruvat, ayrıca da askorbik asit içerir. Viral füzyon ile üretilen hibrit hücrelerinin kültüründe kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

 

Ham’s Nutrient Mixtures ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın

 

 • DMEM/F12: DMEM ve F12 ortamlarının karıştırılması ile elde edilen oldukça zengin ve kompleks bir besi ortamıdır. Hem serum içeren hem de içermeyen birçok formülasyon ile çok farklı hücre tiplerinin büyümesinde kullanılabilir. Serumun kullanılmadığı durumlarda tampon kapasitesinde sorun olmaması adına 15 mM son konsantrasyonda HEPES tamponu içermektedir. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM)

 

 • IMDM hızlı bir şekilde çoğalan, yüksek yoğunluklu hücre kültürleri için kullanılan oldukça zengin bir besi ortamıdır.
 • IMDM, DMEM’in selenyum ve ek amino asitler, vitaminler ve inorganik tuzlar içeren versiyonudur.
 • Demir nitrat yerine potasyum nitrat içermektedir. Ayrıca, HEPES ve sodyum piruvat içerir.
 • Lenfositlerin ve hibridomaların büyümesi için uygun bir ortamdır.
 • Murin B lenfositlerinin, kemik iliğinden hemopoietik dokunun, lipopolisakkaritlerle stimüle edilen B hücrelerinin, T hücrelerinin ve çok farklı hibrit hücrelerinin büyümesi için kullanılabilmektedir.

IMDM ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın

 

Tüm bu hücre kültürü besi ortamlarının yanı sıra Sigma Aldrich bünyesinde çok daha farklı ve çeşitli kompleks besi ortamlarında buradan ulaşabilirsiniz.

 

Referans: Cell Culture Media: A Review; MATER METHODS 2013;3:175

 

 

Hızlı Menü
Ürünler