13.05.2016
Menşei Sertifikası Esasları (TSE/BSE)

“Menşei Sertifikası Esasları”nın amacı ve SSS nedir?

 

Başta hayvan kaynaklı olmak üzere Sigma-Aldrich ürünlerinin menşelerinin takip edilebilirliği ile ilgili konularda bilgi ve kılavuzluk sağlamak.

 

Esasların Beyanı

Sigma-Aldrich ürünlerin takip edilebilirliğinin müşterilerimiz için önemli bir talep olduğunun farkındadadır. Bu talepleri karşılamak için, doğrudan satılmak üzere alınan malzemeler ya da üretimde kullanılan ham maddeler ile ilgili bilgilerin sağlanmasında ve işlenmesinde ilişkili tedarikçilerimizi aktif bir şekilde kullanıyoruz.  Derlenen bu bilgilere  “Certficare of Origin” (Menşei Sertifikası) dökümanları olarak sigma-aldrich.com internet sitesinde Technical Support bölümünden ya da ilgili satış temsilcisi aracılığı ile ulaşılabilir.  Sigma-Aldrich Menşei Sertifikası ürün ile ilgili lot menşei ya da kaynak bilgilendirmesini içerir, böylece müşteri spesifik uygulamalarında TSE/BSE risk değerlendirmesini bu bilgileri temel alarak gerçekleştirebilir.

 

Ürün-spesifik valide kaldırma çalışmaları katalogda yer alan ürün kalemlerinin çoğunluğu için idare edilmemiştir. Ürünlerin “TSE/BSE’siz” olduğunu tasdik eden beyanlar bilimsel olarak mümkün değildir, sonuç olarak Sigma-Aldrich ürünlerimizin TSE’siz ya da BSE’siz olduğunu garanti etmez. Yine de müşterilerimizin ürünlerimizi üretim proseslerinde kullanırken riski değerlendirip minimalize etmelerini sağlayan datayı temin ediyoruz.

 

Sigma-Aldrich’in üretilen bir ürün için Uygunluk Sertifikası’na (Certificate of Suitability- CEP) sahip olması durumunda, CEP kayıt numarası Menşei Sertifikası’nda raporlanır. Satın alınmış bir ürün için Sigma-Aldrich’in tedarikçisinin bir CEP’ye sahip olması durumunda bilgilendirme www.edqm.org adresinde üçüncü parti CEP kayıt numarasına uygun bir biçimde konumlandırılmıştır. Tedarikçinin numarası Sigma-Aldrich Menşei Sertifikası dökümanında yer almaz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına  uyum sağlamak ve Menşei Sertifikası’ndaki bilgileri temin etmek için makul olan tüm eforu sarf ediyoruz. TSE uygun talepleri olan müşterilerimizi, satın alma işlemlerinden sonraki 1 yıl içerisindeki sürede ihtiyaç duydukları bilgilendirmeleri temin etmeleri için teşvik ediyoruz. 

 

Sigma-Aldrich Kalite ve Uygunluk Yönetimi, 3 Ağustos 2005.

 

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 

  • TSE/BSE neden bir kaygı sebebidir?

Nörolojik dejeneratif hastalıklara bir Prion yol açar (PrPsc.). Bu Prion (PrPsc.) DNA ya da RNA’sı olmayan bulaşıcı bir proteindir. Bulaşıcı bu proteinin konakçı öncüsü (insan dahil) tüm hayvan tülerinde yer alan bulaşıcı olmayan bir ajandır. Bu Prion’un transmisyon mekanizmaları (tek bir tür içerisinde ya da bir türden diğer türlere) tam olarak bilinmezken, bu Prionların farmasötik ürünlerle transmisyonunun minimuma indirilmesi esas endişedir.

 

  • Prion (PrPsc) Background Bilgilendirmesi

• Prionlar, endotoksinler gibi kimyasaldır.

• Prionlar yaşayan organizmalar değildir.

• Prionların varlığı diagnostik testler ile kolayca ispat edilemez (mevcut ve güncel testler oldukça kısıtlıdır, belirli laboratuarlarda ve ekstrakte son ürün üzerinde değil, esas doku üzerinde yapılırlar, örneğin enzim)

• Prionlar yüzeylere ısrarcı bir şekilde yapışırlar bu durum da yok edilmelerini zorlaştırır, işlenirken diğer yüzeylerden geri toplanabilirler. )

• Prionlar proteaz tedavisine, belirli kimyasal ajanlara ve sıcaklık denatürasyonuna karşı dayanıklıdırlar.

 

  • Riskin minimuma indirilmesi için ne yapılabilir?

Risk Değerlendirmesi kabul edilebilir bir vasıta ile PrPsc varlığının minimuma indirildiğinin ıspatı olarak nitelendirilir. Her bir EMEA/410/01 “ verici hayvan TSElerin risk yönetimindeki ölçüler ilaç özelliği olan ürünlerde risk giderilmesinden ziyade risk indirimi olarak tasvir edilir. Sonuç olarak, mevzuata uyumun temeli ilgili faktörler göz önünde bulundurarak risk değerlendirmesine dayanmalıdır.

• Kaynak Kullanımı

- En düşük riskli ülkelerden hayvan temini (örneğin GBR I)

- Bazı dokular yüksek risklidir (örneğin beyin, omurilik) buna karşılık düşük riskliler (örneğin süt, yün)

• Üretim prosesi

- Üretim prosesindeki hayvandan ya da insandan elde edilmiş materyaller (ham maddeler, reaktifler, ekipmanın kontaminasyonu)

-  Kendi alanında kullanılmak için ayrılmış ekipmanlar, beyni delmeden kesim.
 

 

Sigma-Aldrich bu Risk Yönetimi yaklaşımını desteklemek için neler yapıyor?

 

1. İzlenebilirlik ve İşleme Bilgilerinin Toplanması

Sigma-Aldrich katalog ürünleri için doğrulanmış üretim ve kaynak bilgilendirmesi sağlamak adına tedarikçilerimizden ve iç üretim tesislerinden bilgi topluyoruz. Toplanan bu bilgiler lot bazında Sigma-Aldrich Menşei Sertifikasında yer almaktadır. Toplanan bu bilgiler aşağıdaki  bilgilendirmeleri ve daha da fazlasını içerebilir:

• Ürünün sentetik mi biyolojik mi odluğu(örneğin hayvan, bitki, insan) ya da canlı olmayan bir doğal kaynaktan mı olduğu?

• Üretim ve paketleme prosesleri sırasında sadece sentetik materyallerin kullanılıp kullanılmadığı?

• Üretim prosesinde biyolojik ya da biyolojik kaynaklı bir materyal kullanıldıysa;

- Tür(örneğin Bovie, Porcine)

- Dokusu (örneğin Beyin, Akciğer, Kan)

- Hayvanın ve dokunun toplandığı ülke.

- Besleme ve kesim metodu

• Çapraz kontaminasyon kontrolü araçları (örneğin atanan ekipman, onaylanan temizleme/sterilize etme prosesi)

• Kalite Yönetim Sistemleri (örneğin ISO, cGMP)
 

2. Üretim Prosesi

İç üretimdeki ürün kalemleri hayvan kaynaklı ya da hayvan kaynaklarının kullanıldığı yerlerdeki işlemlerde üretim alanı-spesifik olan aktiviteler riski azaltmak için kullanılır ve Menşei Sertifikasında

bu spesifik ürünler/lotlar belirtilir. Bunlar, belirtilenlerle kısıtlı olmamak üzere, takip eden bilgilendirmelerden oluşur:

• Makul dokuların kaynaklarının düşük rikli GBR I ülkelerinden olması (Örneğin Yeni Zellanda)

• Makul üretim prosesinin insan/hayvan kaynaklı materyalleri kullanılmadan yapılması
 

• Atanmış ekipmanların ayrı alanlarda/bölümlerde kullanılma olasılığı
 

• Ayrı atanmamış ekipmanlarınçapraz kontaminasyonunu düşürmek için temizliğinde ve sterilizasyonunda kullanılan prosedürler
 

- 1 N NaOH’e ≥1 saat maruz bırakma (her WHO yönlendirici ilkesi)
 

- ;≥1.6% CIP-100 (Steris Corp.) yakıcı deterjan ile ; ≥43 °C’de for ; ≥15 dakika maruz bırakma periyodu

Fichet, G. et al., Novel methods for disinfection of prion-contaminated medical devices.

Lancet, vol. 364 (9433) p. 521–526. (2004).

 

3. Seçili birkaç ürün için, Sigma-Aldrich TSE için Uygunluk Sertifikası  (Certifi cates of Suitability) sahibidir.

 

Uygunluk Sertifikası (CEP) Amacı

 

CEP’ler yetki sahibi 34 Avrupa Farmakope Komisyonu ve Avrupa Birliği tarafından tanınmıştır. Diğer ülkeler de tanımayı tercih etmişlerdir. Avrupa Farmakopesi ve 2001/83/EC ve 2001/82/EC Direktifleri’nin monografları ile kullanılmış substansların uyum değerlendirmesinde farmasötik ürün üreticileri pazarlama yetkilendirmelerinde CEP kullanılabilir.

 

Prosedür neleri içeriyor?

 

EDQM  substantın üretim metodu ve ilgili safsızlıkları ve/veya menşei ülkesini, hayvan doku tipini ve kalite güvencesini tüm detayları ile açıklayan bir sicil göndermek zorundadır, böylece referans Avrupa Farmakopesince onaylanır. Sicil, güvenilirliğini garantileyen ve tarafsızlığı statüleri ve güvenilirlik anlaşmaları tarafından garanti edilmiş bağımsız ekspertler tarafından tahakkuk edilir.

 

Prosedür kimin içindir?

 

Dünyadaki konumu ne olursa olsun, sentez, ekstraksiyon ya da fermantasyon ile elde edilen substansların üreticileri ( ya da bu üreticilerin gereğince yetkilendirdiği temsilcileri ) TSE risk kaygısı taşırlar. İlaç ile ilgli ürünlerin üretimi ve hazırlanmasında kullanılan herhangi bir TSE riskli substansın tedarikçileri, genel monograf doğrultusunda TSE risk azaltma değerlendirmesinde sertifika için başvurabilirler. Sonrasında bu sertifika üreticiler tarafından pazarlama yetkilendirmelerinde uyum değerlendirmesi için 2001/83/EC ve 2001/82/EC Direktifleri kullanılabilir.

 

Sigma-Aldrich’in güncel hangi ürünleri EDQM kayıtlıdır?

 

• 46 ürün için 31 CEP, örneğin enzimler, serum (Ref: www.edqm.org)

• Sigma-Aldrich ve SAFC-JRH Biosciences markaları

• Detaylar için satış temsilciniz ile irtibata geçiniz.

 

Sigma-Aldrich ne zaman yeni bir CEP sicilini EDQM’e ibraz eder?

 

• Çoğu katalog ürünü bu duruma gerek duymasa da,

• Kaynağına bağlı olarak ürünün potensiyel yüksek TSE riski taşıdığı durumlarda, örneğin Bovine-Kategori A dokusu, Sigma-Aldrich müşterinin iş ve/veya mevzuat taleplerini bağdaştırarak EDQM ile bir CEP arzını değerlendirebilir.

 

Sigma-Aldrich neden daha fazla ürününe EDQM kaydı yaptırmıyor?

 

• Ürünlerin büyük bir çoğunluğu sadece araştırma amaçlı üretilmişlerdir.

• Yüksek Fiyat: her bir revizyon ve yeni kayıt için olan işlemler işlem ücreti gerektirir.

• Sicil içerikleri: özellikler, yazılı analitik metodlar, tanımlanmış üretim prosesi, safsızlıklari inaktivasyon adımları, temizlik/sterilizasyon prosesi, herhangi bir validasyon, atanmış ekipmanlar vb.

• Uzun süren başvuru işlemleri: ortalama 20 ay ve yapılan herhangi bir değişiklik için görüntüleme gerekliliği (ham madde, üretim tesisi, üretim prosesi)

• Monograf revize edildiyse, etkilenen üretim gözden geçirilip yeni koşulların uygunluğuna karar verilmelidir.
 

Hayvansal İçeriksiz olarak pazara sunulan ürünler için tanımlamalar nasıl yapılır?

 

Hayvansal kaynaklı materyallerin öncelikli etkileşim kaygısı bulaşıcı süngerimsi ensefalopati (TSE) ve viral kontaminasyondur. Sigma-Aldrich tarafından üretilen ve hayvansal içeriksiz olarak sınıflandırılmış ürünlerin içeriklerinde ya da üretim proseslerinde, bovin veya diğer hayvansal dokulardan türetilmiş primer ham maddeler kullanılmaz. Bu durum üretimin tüm safhasında geçerlidir.

 

Hayvansal içeriksiz olarak tanımlanmış ancak üçüncü dereceden hayvansal içerikli materyaller içeren proseslerden türetilmiş ikincil ham maddeler “çok düşük riskli” olarak sınıflandırılırlar. ( Avrupa Tıbbi Ürünler Ajansı tarafından Kategori IV ya da Dünya Sağlık Örgütü tarafından Kategori C olarak tanımlanır.)

 

Avrupa Tıbbi Ürünler Ajansı ve Dünya Sağlık Örgütü  pozisyonları temel alınarak, Sigma-Aldrich hayvansal içeriksiz tanımlamasını hastalık bulaştırıcı olmayan (Kategori C dokuları vb.) üçüncül maddeleri de kapsayacak şekilde genişletmiştir.

 

Sonuç olarak üretimde kullanılan hiçbir hammadde doğrudan bovin ya da diğer hayvansal dokulardan türetilmemektedir. İkincil ya da üçüncül seviyedeki hammaddeler, sentetik ya da Kategori IV (Kategori C)’den ya da TSE ile ilişiği olmayan hayvan türlerinden (örneğin domuzlar ve kuşlar) elde edileceğinden, “hayvansal içeriksiz” olarak sınıflandırılmış Sigma-Aldrich ürünleri ihmal edilebilir TSE ajan verici riskine sahiptirler.

 

 

 

Kaynak: Certificate of Origin Policy (TSE/BSE) 01-000-014 Rev. 1 Effective Date: August 3rd, 2005 

*Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır. İlgili çalışmalarınızda satış temsilciniz ile iletişime geçiniz. 

Hızlı Menü
Ürünler