17.02.2016
RTC’den Analitik Standartlar ve Referans Maddeleri

 

RTC

Sigma-Adrich RTC ürünleri yüksek kalite Sertifikalı Referans Maddelerini (SRM), Kalite Kontrol(QC) numunelerini ve Yeterlik Test Numunelerini (PT) kapsar. RTC’nin çevre ve farmasötik sektörlerde 20 yıldan fazla deneyimi ve güçlü uzmanlığı bulunmaktadır. Bunun yanında RTC US EPA tarafından tanınan orijinal Yeterlik Testi (Proficiency Test) sağlayıcılarından biridir. Kalite sistemleri ISO/IEC 17025:2005, ISO Guide 34:2009, ISO/IEC 17043:2010 akreditasyonlarını temel alır ve ISO 9001:2008’e kayıtlıdır. Buna ek olarak Sigma-Aldrich RTC akredite bir TNI Yeterlik Testi sağlayıcısıdır.

 

Sigma-Aldrich’de RTC Ürün Mevcudiyeti

RTC’de yönetim müşterilerimize, Sigma-Aldrich ile olan birleşme sonrası servis seviyesinin, ürün kalitesinin ve sunulan ürünlerin azalmayacağını garanti eder. Sigma-Alrich’in global varlığını ve dağıtım kapasitesi menzilini ve servis kalitesini arttırmak için maksimum fayda ile kullanmayı uman RTC, böylece  konumunu analitik standartlarda ve referans maddelerinde endüstri lideri olarak konumunu sağlamlaştıracaktır.

Ürün Portföyü

İkincil Farmasötik Referans Standartları
Mikrobiyolojik Testleri
Yeterlik Testleri
Çevresel Matris SRMleri 

İzlenebilir İkincil Farmasötik Referans Standartları

RTC Farmasötik Referans Standartları (PRS) ISO Guide 34:2009 ve ISO/IEC 17025:2005 uygunluğu ile üretilip sertifikalandırılmış referans maddeleridir (SRM). Bu standartlar kalifiye ve izlenebilir başlıca farmokope standartlarındandır.RT Pharma PRS ürünleri ticari olarak uyumlaştırılmış mevcut ilk farmasötik standartları temsil eder. Her bir PRS ürünü endüstri içerisinde en yaygın olan Analiz Sertifikası (COA) ile temin edilir. PRS ürünleri yüksek miktarda ölçümlerde temin edildiklerinde sadece ekonomik olmaktan öte kalite bakımından da avantaj sağlarlar.
 

Farmasötik İkincil Standartlarımıza kapsamlı bir genel bakış.
İkincil Farma Referans Standartları Listesini görüntüleyin.

 

Mikrobiyolojik Testler İçin Referans Maddeleri

Mikrobiyolojik ürünler laboratuvarınızdaki kalite kontrol testlerini kapsar. RTC mikrobiyolojik ürünleri ISO Guide 34:2009 ve ISO/IEC 17025:2005 uyumluluğu ile üretilmiş sertifikalı referans maddeleridir.
 

RTC’nin, mikro organizmaların stabilizasyonu için olan Vitroids™ teknolojisi muhafaza etme prosesi boyunca tansiyonu  minimalize eder. Bu teknoloji diğer stabilizasyon teknolojilerine göre kayda değer avantajlar sunar. Diğer mikrobiyolojik standartlardan farklı olarak Vitroidlerin sunduğu avantajlar:

1)Geliştirilmiş uzun dönem stabilite
2)Yüksek organizma yaşanabilirliği 
3) Kurtarma/ön inkübasyon zamanına gerek duymaz
 

ATCC

 

Böylece RTC’nin ürünleri hızlı ve kolay kullanımları ile oldukça meşgul ola laboratuvar analistinin zamanınından tasarruf etmesini sağlar. Bu ürünler esnek ve geniş kullanım alanındaki çevre, farmosötik, medikal, gıda ve su gibi çeşitli laboratuvar uygulamalarındaki SOP’lerine adapte olabilmektedir. RTC’nin Vitroids (RQC) mikrobiyolojik standartlarının bir çoğu American Type Culture Collection (ATCC®) Licensed-Derivative® programı altında kalite kontrol mikrobiyoloji ürünleri olarak sunulmaktadır. “ATCC Licensed Derivative” amblemi ATCC kaynaklı ürünlerin ATCC tarafından onaylandığını gösterir. Sadece ambleme sahip ürünler ATCC kalitesine uygun olan içeriklerden temin edilirler.
 

ATCC, ATCC içerik malzemeleri dahil LDP programının üyesi olmayan ürünleri onaylamaz. Vitriods ürünleri bakteriyel organizmaları askıda bir konumda çok az canlılık kaybı ile stabilize eden özel patentli bir teknolojiden faydalanır.
 

Mikrobiyoloji Kalite Kontrol Standarları Ürün Listesine göz atın.
Vitroids CRMleri Ürün Listesine göz atın.

 

Çevresel Matris Referans Maddeleri

Sertifikalı referans maddeleri bir yada birden fazla açıkça belirtilmiş özellik için metrolojik olarak geçerli bir prosedüre göre karakterize edilir, ayrıca tolerans ve metrolojik izlenebilirlik açıklaması ile bağıntılıdır. RTC, sertifikalı referans maddelerini sertifikalandırmada akredite olup toz ve tortu sertifikalı referans maddelerinin üretim ve sertifikalandırılmasında dünya lideri konumuna gelmiştir. Gerek natural matris malzemeleri ya da seçilmiş analitlerdeki natural matrisleri olsun, oluşan tüm sertifikalı referans maddeleri piyasanın ihtiyaçlarını karşılayan bir profil çizebilmesi için takviye edilirler.
 

RTC SRMlerinin sertifikalandırılmasında in-house data ile geliştirilen çoklu laboratuvar analizleri ve güçlü bir istatiksel program kullanılır. Çoğu SRMler yöntem spesifiktir: setifika, güven aralığı, tolerans, tahmin değeri ve genişletilmiş tolerans ile ortalama değere ek olarak standart sapmayı da gösterir. RTC’de sertifikalı referans madde geliştirilmesi 20 yıl önce başlamıştır. RTC, USEPA’e gerçek SRMler üretmek için ABD üzerindeki kontamine bölgelerden katı ve toz atıklar toplamıştır. O günden bu yana ürün yelpazesi büyümüş ve bugün natural-matris SRMlerini de içermektedir. RTC Çevresel Matris Referans Maddeleri ISO Guide 34:2009 and ISO/IEC 17025:2005 uygunluğunda sertifikalı referans maddeleridir.

 

Çevresel Matris CRM Ürün Listesine göz atın.

 

sigma

Kaynak: www.sigmaaldrich.com

Hızlı Menü
Ürünler