Şirketimizin ve çalışanlarımızın sürekli daha iyiye ulaşabilmesi için, performansları bir takım kriterlere göre ölçülür. Çalışanlarımızın hedefleri her yeni yılın başında ayrı ayrı ve tek tek şirket hedefleriyle bağlantılı olarak belirlenir ve yılda bir ya da iki kez hedef odaklı performans sistemimiz aracılığıyla ölçülür.
 
Bahsi geçen performans değerlendirmeleri sonrasında çıkan sonuçlara göre, her bir çalışanımız için bireysel gelişim planları hazırlanır. Bu planlamadan elde edilen veriler ışığında kariyer planlama, eğitim ve ücret yönetimi gibi uygulamalarımız son şekillerini alırlar.
Hızlı Menü
Ürünler