Şirketimizde hedef ve stratejilerimizin gerektirdiği yeni pozisyonlar için öncelikle çalışanlarımız değerlendirilir. Pozisyonların dış kaynaklardan doldurulmasına karar verilirse ilgili pozisyonlar için kariyer portalları, direk başvurular veya gazete gibi araçlar kullanılır.

 

Aday havuzumuzda toplanan başvurular İnsan Kaynakları departmanı tarafından değerlendirildikten sonra nitelikleri uygun görülen adaylar görüşmeye davet edilir.  İlgili departman yöneticisi ve insan kaynakları yetkilisiyle ve gerekli durumlarda üst yönetimle birlikte yürütülen görüşmelerde adayların işe uygunluğu  değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda uygun görülen adaylara teklifte bulunulurken, uygun görülmeyen adaylar da sonuç hakkında bilgilendirilir.

 

İşe başlayan adaylara görevin gerektiği oryantasyon programı uygulanarak kurum kültürüne uyumu sağlanır.

Hızlı Menü
Ürünler