Bu web sitesine giriş yaparak, aşağıda belirtilmiş kullanım şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz:

 

Bu web sitesinde kullanılan metinler, görseller, ses dosyaları, video dosyaları ve bunların düzeni ("Malzeme"), sadece İnterlab hakkında genel mahiyette bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.
İnterlab bu web sitesindeki bütün malzemenin ve bilginin ("İçerik") hazırlanma aşamasında, kendisinden beklenebilecek azami dikkati sarf etmiş olmasına rağmen, bu malzeme ve bilginin doğruluğu ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta ve de bu hususta herhangi bir garanti vermemekte; ayrıca İnterlab bu içerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.
İnterlab veya çalışanlarından herhangi birisi bu web sitesinde bulunan veya bu web sitesinde atıfta bulunulan Malzemenin kullanımından dolaylı veya dolaysız olarak veya netice itibarı ile hasıl olmuş zarar ve/veya hasarlardan mesul olmayacaktır; bu belge ile bu çeşit mesuliyet, kanunun elverdiği ölçüde, İnterlab tarafından tamamen reddedilmiştir.
Bu web sitesinde kullanılan malzemenin telif hakları, sitede belirtildiği şekilde ya İnterlab Laboratuar Ürünleri San. Ve Tic. AŞ firmasına aittir. Bu web sitesindeki Malzeme telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Bu web sitesindeki Malzeme, ticari kullanım ve dağıtım amacı ile kopyalanamaz, değiştirilemez veya başka bir sitede kullanılamaz. Bu Malzemenin herhangi bir kısmının izinsiz çoğaltılması veya kullanımı kesinlikle yasaktır.
Bu web sitesinde, İnterlab'ın tahminlerine dayanan ileriye dönük beyanlar olabilir. Bu web sitesindeki "ummak", "inanmak", "tahmin etmek", "beklemek", "niyetli olmak", "planlamak" ve "tasavvur etmek" gibi ifadeler bir beyanın ileriye dönük olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. Bu gibi beyanlar, yapıldıkları tarihteki İnterlab’ın müstakbel olaylar hakkındaki görüşlerini yansıtmakta olup, risk ve belirsizliğe tabidirler. İnterlab buna benzer ileriye dönük beyanları güncelleştirme niyeti ve mükellefiyeti olmadığını bildirir. 
Bu web sitesi İnterlab’ın kontrolünde olmayan web sitelerine bağlantılar içermektedir. Dolayısı ile İnterlab bu bağlantılı siteler hakkında herhangi bir sorumluluğa sahip değildir.
Kullanım şartları Türk kanunlarına tabidir.

Hızlı Menü
Ürünler