ÇALIŞMA İSTASYONLARI / STANTLAR - vialler için

Yüksek mekanik dayanıma sahip ve otoklavlanabilen polipropilenden üretilirler. 10 x 5 sıra düzeni ile toplamda 2,0 ml veya 5,0 ml hacimli 50 adet vial taşıyabilirler. Vial yuvalarının optimum tasarımları viallerin dik durmalarını ve yuvalarına sıkı oturmalarını garanti eder. Vial yuvaları kenarlarında bulunan alfanümerik indeks viallerin kolay pozisyonlandırılmalarını sağlar. Stant ön tarafında buzlu yazım alanı bulunur. Buraya istenirse etiket yapıştırılabilir. Stantlar yer kazanımı açısından boş iken veya vial yüklenmiş iken üst üste istiflenebilirler

Ürün ayrıntıları için tıklayınız


  

Hızlı Menü
Ürünler